Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Kleszcz jako nośnik chorobowy – intencje

Spisała Ewa Gospodarczyk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, rozpoznawania/nie, wiedzy/nie że kleszcz jest pajęczakiem z podgromady roztoczy, gdzie liczy około 900 gatunków, które są zgrupowane w trzech rodzinach: Argasidae - obrzeżkowate (kleszcze miękkie), Ixodidae - kleszczowate, oraz Nuttalliellidae (te dwa jako kleszcze twarde). Część gębowa kleszcza jest wyposażona w lancetowaty i ząbkowany hypostom, który służy do mocnego wbicia się w ciało żywiciela, oraz nożycowate szczękoczułki. Stopy pierwszej pary odnóży zaopatrzone są w narząd Hallera (narząd zmysłowy), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
2.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, rozpoznawania/nie, wiedzy/nie że kleszcze są pasożytami zewnętrznymi kręgowców, a ich cykl rozwojowy przechodzi przez trzy fazy: larwa, 1-8 stadiów nimfalnych, i osobnik dorosły, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
3.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, rozpoznawania/nie, wiedzy/nie że długość ciała kleszcza wynosi od ułamków milimetra do trzydziestu milimetrów, a jego zarys jest owalny. Osobniki głodne są spłaszczone, a ciało składa się z gnatosomy (część ciała roztoczy obejmująca ich narządy gębowe: parę helicer i parę pelikalp) i idiosomy (część ciała roztoczy, na którą składa się podosoma i optisoma), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
4.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że gnatosoma składa się z pierścieniowatej podstawy i osadzonych w niej nogogłaszczków, hypostomu i wsuwanych do pochówek szczękoczułków, a dwie ostatnie części tworzą ryjek przystosowany do ssania krwi i płynów tkankowych. Hypostom jest lancetowaty i uzbrojony w liczne, skierowane ku tyłowi ząbki, które utrzymują kleszcza w ciele żywiciela, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
5.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że szczękoczułki kleszcza mają dwuczłonowy trzon i nożycowate szczypce i są tak jak nogogłaszczki wyposażone w narządy zmysłowe, a gnatosoma zachowuje ruchomość względem idiosomy, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
6.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że na idiosomie znajdują się 4 pary (u nimf i dorosłych), lub 3 pary (u larw) odnóży, z których stopy pierwszej pary są wyposażone w narząd Hallera, który służy wykrywaniu żywiciela. W rejonie trzeciej lub czwartej pary odnóży leży para przetchlinek (otwór umożliwiający wymianę gazową), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
7.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że oskórek idiosomy jest rozciągliwy, celem pomieszczenia znacznych ilości pokarmu, a kleszcze twarde są wyposażone w ochronne tarczki, u wszystkich grup występują tarczki oddechowe (z przetchlinkami) i zwór analny (z odbytem), na idiosomie znajdują się oczy lub inne fotoreceptory, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
8.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że linienia i składanie jaj odbywa się poza ciałem żywiciela, z wyjątkiem kleszczy pozagniazdowo-stacjonarnych, u których wszystkie linienia odbywają się na ciele gospodarza, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
9.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że liczba żywicieli w cyklu rozwojowym kleszcza może być różna. U obrzeżkowatych jest ich wielu, przy czym larwa żeruje kilka-kilkanaście dni, a nimfy i dorosłe 2 godziny. Samice mogą żerować wielokrotnie, po każdym żerowaniu składają nową porcję jaj. U kleszczowatych żywicieli jest od 1 – 3. W cyklu trójżywicielowym po 1 żywicielu na każde stadium, a w dwu żywicielowym wspólnego gospodarza mają larwa i nimfa, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
10.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że obrzeżkowate to kleszcze gniazdowo-norowe, które cykl życiowy przechodzą w gnieździe gospodarza, a większość kleszczowatych to kleszcze pozagniazdowe, które występują w wolnym środowisku (na łąkach, w lasach) i aktywnie szukają żywicieli, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
11.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że żaden z gatunków kleszczy nie jest pasożytem człowieka, a większość kleszczy z rodziny Ixodidae żyje na polach lub w lasach, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
12.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, wiedzy/nie że niektóre z kleszczy, jak kleszcz psi Rhipicephalus sanguines są pasożytami zwierząt domowych, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
13.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, rozpoznawania/nie, wiedzy/nie że kleszcz nacinając ciało żywiciela i ssąc krew wprowadza do ciała neurotoksyny, prowadząc/nie do paraliżu, śmierci i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
14.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, rozpoznawania/nie, wiedzy/nie że kleszcze są/nie wektorami dla wielu chorób i koinfekcji, m.in. boreliozy, anaplazmozy, tularemii, gorączki krwotocznej, chlamydii, bartonellozy, babeszjozy, mykoplazmy, yersinii i innych ciężkich/nie zabużeń, schorzeń, dolegliwości, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
15.Naszego, a przez nas cudzego rozumienia/nie, rozpoznawania/nie, wiedzy/nie że kleszcze występowały już w czasach kredy, czyli już 99milionów lat temu, są na wielu szerokościach geograficznych, najliczniej zamieszkują tropiki i subtropiki. W europie występuje około 70 gatunków, z czego w Polsce na stałe 19 (kleszcz pospolity- ixodes ricinus), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
16.Naszej, a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie że kleszcze przebywają w lasach, w trawach i nie tylko, wszędzie tam gdzie jest wilgotno a miejsca te są zacienione, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
17.Naszej, a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie że kleszcze dostają się na ciało człowieka z traw, krzewów, zaczepiając się o nasze ubranie, a następnie wędrując w poszukaniu ciepłego wilgotnego miejsca, takiego jak pachwiny, miejsca pod kolanami, i nie tylko tam, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
18.Naszej, a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie że kleszcze nie chorują na boreliozę, ani choroby odkleszczowe, a są tylko nośnikiem tych chorób, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
-----
cz.2
19.Naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie że choroby takie jak choroba z Lyme (borlioza i inne) zwane odkleszczowymi roznoszą nie tylko kleszcze, ale również komary (przy czym u komarów krętek znajduje się z przewodzie pokarmowym, natomiast u kleszczy w gruczołach ślinowych), gzy (końska mucha), meszki i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
20.Naszego a przez nas cudzego bycia/nie pokąsanym, pogryzionym przez kleszcze i inne pasożyty, które są nosicielami takich patogenów, które wywołują choroby i koinfekcje takie jak: borelioza, babeszjoza, bartonella, anaplazmoza, yersinia, gorączka Q, tularemia, ricketsja, chlamydia, mykoplazma, kleszczowe zapalenie opon mózgowych i inne, a przez to naszego/cudzego zachorowania/nie na te i podobne choroby, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie, prawdopodobnych/nie skutków
21.Naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie, rozumienia/nie że borelia burgdorferi, borelia garinii, borelia afzelii, to bakteria spiralna, gram- (ujemna), – krętek beztlenowy i rozwija się w warunkach beztlenowych, który wywołuje chorobę boreliozę, a do rozwoju potrzebuje optymalnej temperatury, czyli 33-35 stopni C, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie obniżenia temperatury własnego ciała do tego poziomu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie, prawdopodobnych/nie skutków
22.Naszej, a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie, rozumienia/nie że krętek borelli jest zbudowany z wielu warstw zewnętrznych, które chronią go przed uszkodzeniem i zniszczeniem, potrafi on również okryć się dodatkowym biofilmem, który sprawia że jest on niewidoczny dla układu immunologicznego, oraz niewrażliwy na działanie antybiotyków, zatem krętek borelii jest bardzo unikatową i inteligentną formą patogenu, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie, prawdopodobnych/nie skutków
23.Naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie, rozumienia/nie że krętki borelia burgdorferi, borelia garinii, borelia afzelii, przenoszą/nie kleszcze/nie z gatunku Ixodes, a w Polsce Ixodes Ricinus, i inne owady takie jak komary, gzy, meszki i nie tylko, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie skutków
24.Naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie, rozumienia/nie że ślina kleszcza działa znieczulająco (co sprawia że nie czujemy kiedy kleszcz wbija nam się w ciało), oraz tego że ślina działa cementująco (co sprawia że nie ma krwawienia przy przecinaniu skóry), oraz po wbiciu się w ciało zmniejsza krzepliwość, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie, prawdopodobnych/nie skutków
25.Naszej a przez nas cudzej świadomości/nie, wiedzy/nie, rozumienia/nie że krętek borelli modyfikuje przede wszystkim nasz układ odpornościowy, tak, aby bakteria mogła się swobodnie rozwijać, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie, prawdopodobnych/nie skutków
26.Naszego, a przez nas cudzego szybkiego/nie, na czas, po czasie, odkrywania/nie, dowiadywania się, wiedzy/nie że jesteśmy/inni są chorzy na Chorobą z Lyme (boreliozę i inne choroby odkleszczowe), że w naszym ciele zadomowił się krętek boreliozy i jest to stadium choroby, początkowe, zakażenie rozsiane, późne i nie tylko takie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie, prawdopodobnych/nie skutków
27.Naszego, a przez nas cudzego szybkiego/nie, na czas, po czasie, odkrywania/nie, dowiadywania się, wiedzy/nie, zauważania/nie rumienia na ciele, który może, ale nie musi pojawić się po ukąszeniu przez kleszcza i nie tylko, zarażonego patogenami, które wywołują choroby odkleszczowe i nie tylko takie, oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie, prawdopodobnych/nie skutków
28.Naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie, odczuwania/nie skutków zarażenia krętkiem boreliozy, takich jak: rumień wędrujący, rumień wędrujący mnogi, zmiany skórne, naturopatie, zapalenia stawów, zmiany w układzie krążenia, (wymienić jakie, ponieważ borelioza daje bardzo szerokie spektrum objawów), oraz naszego/cudzego doświadczania/nie tego wszelkich możliwych/nie, prawdopodobnych/nie skutków

 


Dodano : 31-03-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 410 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.