Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Zaburzenia umysłowe – intencje do przemodlenia

Spisał M. Żak

Czytelniku jeśli chcesz uzyskać wszystkie intencje, zgłoś się do autora mail: kooperastik1987@wp.pl

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego a przez nas cudzego m.in. bycia/nie jak i jako istota upośledzona umysłowo m.in. w stopniu lekkim/nie, ciężkim/nie i przyciągania takich istot do siebie, rozpoznawania ich i wybierania ich na rodzinę, mężów, znajomych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania, doświadczania, świadomości, że rodzaj i poziom zaburzeń wynika z faktu, iż etiologia upośledzenia w stopniu lekkim zawiera kilka czynników patogennych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania, doświadczania, świadomości, że na występowanie upośledzenia w stopniu lekkim ma wpływ środowisko rodzinne, a także uwarunkowania społeczne lub opóźnienie społeczne, a także, że często trudno jest rozstrzygnąć, czy poziom funkcjonowania wynika z rzeczywistego upośledzenia, czy tylko z braku stymulacji w rodzinie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania, doświadczania, świadomości, że istoty upośledzone umysłowo w stopniu lekkim/ciężkim nie wyróżniają się wyglądem zewnętrznym wśród innych i dopiero po wnikliwej obserwacji można zauważyć istotne odchylenia w funkcjonowaniu określonych czynników psychofizycznych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania, doświadczania, świadomości, że słownictwo istot upośledzonych jest często ubogie pod względem formy i treści, lecz dzięki dość dobrej pamięci mechanicznej i możliwości opanowania znacznego słownictwa m.in. mają dobrze opanowaną mowę odtwórczą, natomiast słabą funkcję mowy twórczej, co wyraża się m.in. w trudności ze zrozumieniem znaczenia wypowiedzi oraz samodzielnym tworzeniem opowiadań i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29. Naszego a przez nas cudzego m.in. cudzego doświadczania, przejawiania, świadomości, że niepełnosprawność intelektualna, oraz obniżenie poziomu rozwoju intelektualnego, to m.in. zaburzenie rozwojowe polegające na znacznym obniżeniu ogólnego poziomu funkcjonowania intelektualnego, któremu towarzyszy deficyt w zakresie zachowań adaptacyjnych m.in. w szczególności niezależności, odpowiedzialności i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków 33. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, że spotkać można osoby, dla których niepełnosprawność intelektualna jest tym samym, co choroba psychiczna i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
52. Naszego a przez nas cudzego m.in. przejawiania, doświadczania/nie, świadomości, że m.in. niepełnosprawność umysłowa ma charakter globalny, oraz charakteryzuje się obniżoną sprawnością umysłową spowodowaną wrodzoną anomalią, która czyni korę mózgową m.in. niezdolną do m.in. procesów myślowych i nie tylko m.in. w mniejszym i większym stopniu i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
69. Naszego a przez nas cudzego m.in. bycia jak i jako kretyn, czyli m.in. osoba dotknięta wrodzonym zespołem niedoboru jodu, nazywanego dawniej kretynizmem lub matołectwem i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
70. Naszego a przez nas cudzego m.in. bycia/nie wytykanymi palcami i wyśmiewanymi m.in. z powodu bycia/nie i działania/nie jak i jako m.in. kretyn, gumbas, dureń, debil, idiota, imbecyl, matoł i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
94. Naszego, a przez nas cudzego m.in. oddawania/nie Bogu m.in. wszystkich naszych i cudzych inwestycyjnych/nie, finansowych/nie, pieniężnych/nie, materialnych/nie m.in. długów, kredytów, hipotek, weksli, roszczeń i zobowiązań m.in. karmicznych/nie, które zaciągnęliśmy/nie, zdobyliśmy/nie m.in. od innych istot m.in. żyjąc/nie, doświadczając/nie, przejawiając/nie się, jak i jako m.in. rozmaici gumbasi, downy, kretyni, idioci, półmózgi, głupcy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
113. Naszego, a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, przejawiania/nie, posiadania/nie m.in. płaskiej/nie twarzy, oraz małego/nie, krótkiego/nie nosa, oraz płaskiego/nie grzbietu nosa, oraz odstających/nie kości policzkowych/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
137. Naszego, a przez nas cudzego m.in. głośnego/nie, widocznego/nie m.in. manifestowania/nie radości z pochwał m.in. zacierania/nie rąk, klaskania/nie z zadowolenia/nie, gdy uda/nie się nam i innym osiągnąć/nie zamierzone cele m.in. jak i jako rozmaci gumbasi, downy, kretyni, idioci, półmózgi, głupcy i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
163. Naszego, a przez nas cudzego m.in. w łatwy/nie sposób kupowania/nie i zdobywania/nie głosów, serc i nie tylko m.in. rozmaitych gumbasów, downów, kretynów, idiotów, półmózgów, głupków i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
173. Naszego, a przez nas cudzego m.in. odpowiadania/nie za czyny, błędy, niepowodzenia i nie tylko m.in. innych rozmaitych gumbasów, downów, kretynów, idiotów, półmózgów, głupków i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
183. Naszego, a przez nas cudzego m.in. posiadania/nie, doświadczania/nie, przejawiania/nie m.in. mikrocefalii/małogłowia i nie tylko m.in. wady rozwojowej/nie charakteryzującej/nie się nienaturalnie małymi wymiarami czaszki i narządów w niej zawartych/nie i nie tylko m.in. w wyniku nadużyć karmicznych/nie, oraz zaburzeń genetycznych/nie, rozwojowych/nie, umysłowych/nie, fizycznych/nie, energetycznych/nie i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
199. Naszego, a przez nas cudzego m.in. wielokrotnego/nie powtarzania/nie innym, jak mają wykonywać/nie proste/nie czynności codzienne i nie tylko, oraz wielokrotnego/nie powtarzania/nie innym tych samych informacji ze znikomymi/nie skutkami ich przyswojenia przez innych i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
200. Naszego, a przez nas cudzego m.in. nakłaniania/nie alkoholików i narkomanów do wytrzeźwienia, oraz homoseksualistów do pokochania/nie osób płci odmiennej/nie, oraz dewiantów do skończenia/nie z dewiacjami, oraz fetyszystów do porzucenia/nie fetyszy, oraz zoofilów do zaprzestania/nie z obcowania/nie ze zwierzętami i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
201. Naszego, a przez nas cudzego m.in. zachęcania/nie innych, aby m.in. dobrowolnie/nie wykonywali/nie szkodliwe zadania, czynności m.in. zabijali/nie siebie i innych, oraz szli/nie na śmierć i nie tylko m.in. przedstawiając/nie cel ich podróży i wypraw, oraz możliwych beneficjów inaczej, niż było w rzeczywistości i nie tylko, oraz naszego, a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
209. Naszego, a przez nas cudzego m.in. przemawiania/nie do pojedynczych jednostek i tłumów językiem, którego nie rozumieją, oraz wyrażeniami, których znaczeń nie znają m.in. niosąc/nie przekaz wła


Dodano : 11-04-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 321 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.