Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Szpieg – intencje do przemodlenia

Autor: Konrad Jaszowski

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że szpieg to potoczne określenie osoby zajmującej się szpiegostwem, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
2.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że zadaniem m.in. szpiegów, agentów, donosicieli, kapusiów i nie tylko jest/nie odkryć tajemnice innych - zwykle innych krajów, ale współcześnie także innych firm (szpiegostwo przemysłowe) - i to najlepiej tak, aby owi inni nie zorientowali się że tajemnice zostały im wykradzione, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
3.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że pracując w swoim zawodzie m.in. szpiedzy, agenci , donosiciele, kapusie i nie tylko, sami starają się utrzymać w tajemnicy charakter swojej misji - podają się za inne osoby, komunikują z mocodawcą w ukryty sposób, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
4.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że charakterystycznymi elementami szpiegostwa są m.in. :
-tajność działania – maskowanie się szpiega, działanie w konspiracji pod przykrywką innej, ale legalnej działalności,
-zdobywanie wiadomości - wszelkie sposoby na zdobywanie informacji będących tajemnicą,
-dobór wiadomości – charakter przekazanych informacji, dokumentów; wiąże się z łamaniem tajemnicy służbowej, państwowej i wojskowej,
-przekazywanie wiadomości przedstawicielom organizacji wywiadowczych - szereg czynności polegających na tajnej ekspedycji informacji w różnych formach np. przewiezienie we własnej pamięci, przy użyciu skrytki, szyfrem, pismem utajonym, drogą radiową, pocztową, przez sieci komputerowe itp., i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
5.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpiegami, agentami, donosicielami, kapusiami i nie tylko, mogą/nie zostać, osoby bardzo stabilne emocjonalnie, które nie tylko znoszą dobrze stresy dnia codziennego ale potrafią zachować opanowanie i „zimną krew”, sprawnie myśleć i działać nawet w sytuacjach zagrożenia życia, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
6.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpiedzy, agenci , donosiciele, kapusie i nie tylko to osoby, które potrafią/nie kłamać patrząc/nie innym prosto w oczy, osoby które nie okażą zdenerwowania kiedy same będą podejrzewane, które nie ugną się podczas przesłuchań, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
7.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że zrównoważenie emocjonalne ma podłoże biologiczne i względnie stałą ekspresję – w bardzo ograniczonym stopniu można je „rozwijać” ćwiczeniami, stosując odpowiednie techniki czy znajdując motywy zmniejszające reakcje lękowe, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
8.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że praca m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko, wymaga/nie silnego/nie skoncentrowania na realizowaniu powierzonych zadań, że przeżywanie dylematów moralnych w związku z wykorzystywaniem i narażaniem na niebezpieczeństwo innych ludzi, zmniejszałoby skuteczność agenta i zwiększałoby ryzyko dekonspiracji oraz niepowodzenia misji, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
9.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpieg, agent, donosiciel, kapuś i nie tylko musi/nie być osobą mało empatyczną, która nie ma naturalnej tendencji do wczuwania się to co przeżywają inni, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
10.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że umiejętność empatyzowania z innymi, z jednej strony sprawia, że lepiej ich rozumiemy i lepiej możemy przewidywać ich zachowanie  – co dla szpiega czy agenta może być bardzo cenne, z drugiej strony może czynić go wrażliwym na ludzką krzywdę i utrudniać mu realizowanie zadań, celów, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
11.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że oczekiwanym/nie u m.in. szpiega, agenta , donosiciela, kapusia i nie tylko rodzajem empatii jest empatia poznawcza, związana z umiejętnością wejścia w sytuację poznawczą i rolę społeczną innej osoby, stawiania się w czyimś położeniu i trafnym rozumieniu cudzych uczuć, myśli, pragnień, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
12.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że mniej/nie pożądana/nie u m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko jest empatia emocjonalna rozumiana jako reakcja emocjonalna uruchamiana w obliczu spostrzegania cudzych emocji a prowadząca do doświadczania cudzych uczuć jako własnych, przenoszenia na siebie cudzych emocji, współczucia, itd., i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
13.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że aby zmniejszyć poczucie winy w związku z działaniem na szkodę innych, mogą/nie pomóc silne, wyraźne motywy i usprawiedliwienia oraz uczenie się takich zachowań aby funkcjonować jak maszyna, robot, automat, czy ktoś kto "nie ma serca" i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
14.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że ważnym/nie motywem pracy m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko może być patriotyzm i poczucie wypełniania ważnych dla obronności kraju, czy poszczególnej grupy, sekty, zadań – ważnych, choć mogących jednocześnie uchodzić za złe, nieuczciwe czy niemoralne, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
15.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że przekonanie, że „cel uświęca środki” może/nie ułatwiać naruszanie i przekraczanie norm, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
16.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że do pracy m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko poszukuje/nie się osób ekstrawertycznych - aktywnych i towarzyskich, które chętnie wchodzą w kontakt z innymi ludźmi a także które mają duże umiejętności związane z wywieraniem wpływu, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
17.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że duża/nie część zadań m.in. szpiegów, agentów, donosicieli, kapusiów i nie tylko to nawiązywanie nowych kontaktów, budowanie zaufania i uzyskiwanie od innych ludzi ważnych informacji a czasem przekonywanie innych, aby tych informacji regularnie dostarczali, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
18.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że ekstrawersja jest cechą o biologicznym podłożu, która wraz z podejmowanym w ciągu życia treningiem społecznym, daje u osób wysoko ekstrawertycznych wysoki poziom kompetencji społecznych, że takie osoby w naturalny sposób interesują się innymi ludźmi, lubią między nimi przebywać i zawierać nowe znajomości, dzięki czemu mają duże doświadczenie i wysokie umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami społecznymi, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
19.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że szkolenie osób np. szpiegów, agentów, donosicieli, kapusiów i nie tylko, w strategiach i technikach wywierania wpływu, sprawia/nie że zyskują bardzo dużą przewagę w kontaktach z innymi ludźmi – są/nie w stanie manipulować wywieranym wrażeniem, budzić/nie w innych pożądane emocje, wpływać/nie na ich przekonania a także skłaniać/nie innych do spełniania ich próśb, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
20.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że wyrzeknięcie/nie się swojej tożsamości (oraz prawdziwych kontaktów i relacji) i przyjęcie cudzej oraz funkcjonowanie w niej, w zagrażającym środowisku, w którym oszukuje/nie się innych a w tym najbliższe osoby pod które często/nie się podszywa, krzywdzi się ich i wykorzystuje, jest /nie trudnym/nie zadaniem związanym z długotrwałym, silnym stresem, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
21.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że wyrzeknięcie/nie się swojej tożsamości (oraz prawdziwych kontaktów i relacji) i przyjęcie cudzej, podołać mogą/nie osoby bardzo zaangażowane ideologicznie, mające poczucie niezwykłej misji, które tego rodzaju poświecenie, niewyobrażalne dla przeciętnego człowieka, są w stanie sobie samym uzasadnić wyższą koniecznością, dobrem ojczyzny, obroną podstawowych ideałów, dla których mogą/nie poświecić swoją wolność a nawet życie, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
22.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że przekonanie, że realizuje ważną dla kraju misję oraz postępuje dobrze, redukuje wątpliwości i dylematy moralne, pozwalając m.in. szpiegowi, agentowi , donosicielowi, kapusiowi i nie tylko, skupić się na zadaniach i działać skutecznie, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
23.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że w pracy jako m.in. szpieg, agent , donosiciel, kapuś i nie tylko emocjonalne potrzeby bliskości, przyjaźni, miłości  a także zwierzania się są/nie frustrowane ze względu na to, że znajduje/nie się we wrogim, zagrażającym środowisku, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
24.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że zdrada oznacza sprzeniewierzenie się dotychczasowym przełożonym, dowództwu i towarzyszom broni a także krajowi i wyznawanym ideałom oraz narażenie się na poważne konsekwencje karne (wieloletniego więzienia a czasem nawet formalnego wyroku śmierci) a także powszechną pogardę i nienawiść, związane z ryzykiem „zlikwidowania”, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
25.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpiedzy, agenci , donosiciele, kapusie i nie tylko, muszą/nie wiązać się z szczególnymi uwarunkowaniami a także nadzieją, że nie zostaną przyłapani na gorącym uczynku a po wykonaniu zadań, że będą w skuteczny sposób chronionymi przez kraj, na rzecz którego zdradziło się ojczyznę, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
26.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że w przypadku m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko który zdradza swoją ojczyznę usprawiedliwieniami mogą/nie być np. przekonanie, że nikomu z siatki którą wyda, nic się nie stanie, a zyska duże pieniądze, ochronę nowego suwerena i perspektywę długiego, spokojnego i wygodnego życia, że usprawiedliwienia te są/nie zwykle/nie podsuwane przez oficerów przeciwnej strony, którzy żonglują obietnicami, szantażem, wprowadzaniem w błąd (np. co do spisania agenta przez dowódców na straty), czy dyskomfortem (np. warunki uwięzienia) a nawet bólem, aby doprowadzić do współpracy, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
27.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że usprawiedliwienia są/nie pospolitym zabiegiem poznawczym, który pozwala/nie ludziom naruszać akceptowane przez siebie normy, a nawet postępować wbrew cenionym przez  siebie wartościom bez lęku, poczucia winy oraz obniżania samooceny, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
28.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpieg, agent, donosiciel, kapuś i nie tyko, nigdy nie jest na emeryturze, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
29.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że zmiana tożsamości to jest ABC funkcjonowania m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
30.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że podstawową/nie cechą m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko, jest/nie permanentny stres, że tego się nie dostrzega/nie, że to wychodzi/nie po latach, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
31.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że zadaniem m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tyko jest/nie m.in.: oszukać, wykraść, wyrwać, dobrać się do informacji, których ktoś inny nie chce nam dać, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
32.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że wszystko/nie, co planujemy robimy pod kątem tego, jak obejść wszystkie możliwe istniejące zabezpieczenia, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
33.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że to, co dla nas jest najciekawsze/nie, jest/nie najczęściej zabezpieczone, ukryte, schowane, zamknięte w szafie albo u kogoś w głowie, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
34.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że bycie/nie podwójnym agentem to jest jak schizofrenia kontrolowana, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
35.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpiedzy, agenci , donosiciele, kapusie i nie tyko muszą/nie być wytrzymali psychicznie i fizycznie, odpowiedzialni, koleżeńscy, muszą/nie mieć wyraźną i dobrą moralność, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
36.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że praca m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko niewiele się różni od tego, co na co dzień dzieje się w korporacji, że chodzi/nie głównie o to, by przekonać innych, by robili to, co chcemy/nie, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
37.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że podstawowe/nie ćwiczenie dla m.in. szpiegów, agentów, donosicieli, kapusiów i nie tylko to chodzenie po mieście i odkrywanie, ile osób i ile samochodów cię śledzi, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
38.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że najgorsza prawda jest lepsza niż najpiękniejsze kłamstwo, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
39.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że szpiegostwo to forma działalności wywiadowczej polegająca na zdobywaniu informacji stanowiących tajemnice i przekazywaniu ich instytucji wywiadowczej, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
40.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że szpiedzy przyjaźnią/nie się głównie ze szpiegami, że przed sobą nie muszą się ukrywać, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
41.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpieg, agent, donosiciel, kapuś i nie tylko rzadko/nie jest uzbrojony, że o wiele ważniejszym i na co dzień powszechnie używanym narzędziem autentycznych agentów jest nie pistolet, tylko kłamstwo, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
42.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpiedzy, agenci, donosiciele, kapusie i nie tyko uczą/nie się oszukiwać bez zmrużenia oczu, szkolą/nie się jak przechytrzyć wykrywacz kłamstw, że kłamanie jest/nie w ich fachu równie nierozłączne jak silny stres, strach towarzyszący wykonywanym zadaniom i nieraz dotkliwa samotność związana z obowiązkiem zachowania w tajemnicy swojej pracy, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
43.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że zawód m.in. szpiega, agenta , donosiciela, kapusia i nie tylko to jest/nie praca dla ludzi odpornych psychicznie, że jeśli takiej odporności się nie ma lub ją się traci, to szybko to wychodzi /nie, ponieważ stresy się nakładają, i wszystko/nie się komplikuje, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
44.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że w zawodzie m.in. szpiega, agenta, donosiciela, kapusia i nie tylko do alkoholu ma/nie się cały/nie czas dostęp i pije/nie się go w ramach obowiązków służbowych, że paradoksalnie to akurat sporadycznie staje/nie się poważniejszym życiowym problemem m.in. szpiegów, agentów, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
45.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpiegom, agentom, donosicielom, kapusiom, i nie tylko udaje/nie się okiełznać strach, ale specyfika służby, głównie stres i konieczność głębokiej konspiracji mają swoją cenę, że odbija/nie się to na życiu osobistym , i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
46.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że m.in. szpieg, agent, donosiciel, kapuś, i nie tylko, ma umierać haniebnie, powoli i w najgorszych męczarniach, że jego śmierć powinna przerażać, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
47.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że nie ma ludzi bardziej pogardzanych niż m.in. szpieg, agent, donosiciel, kapuś, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
48.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że nie ma ludzi bardziej potrzebnych m.in. organom ścigania, strukturom wywiadu, niż dobrze ulokowani w strukturach przestępczych m.in. szpiedzy, agencie, donosiciele, kapusie, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,
49.Naszej a przez nas cudzej m.in. wiedzy/nie, rozumienia/nie, promowania/nie, doświadczania/nie, bycia świadomymi/nie, i nie tylko że synonimem słowa szpieg jest/nie:
barabasz, bazyliszek, blagier, bystrzak, chytra sztuka, chytry lis, cwaniaczek, cwaniak, cwaniura, cwaniurka, cyrkowiec, dobry numer, donosiciel, dwulicowiec, fałszywiec, farbowany lis, faryzeusz, filut, frant, hipokryta, jezuita, jucha, kabel, kalkulator, kapuś, kolaboracjonista, kolaborant, kombinator, konfident, kret, krętacz, kuglarz, lawirant, lepszy numer, lis, lisek, matacz, mądrala, mistyfikator, niezły numer, obłudnik, paliwoda, pozorant, przechera, przeniewierca, renegat, spryciarz, sprytna bestia, sprzedawczyk, stary lis, stary wróbel, szarlatan, szczwany lis, szpenio, szprync, wiarołomca, wilk w jagnięcej skórze, wilk w owczej skórze, zaprzedaniec, zawistny, zdrajca, agent, detektyw, informator, ogon, superagent, superszpieg, szpicel, tajniak, wtyczka, wtyka, wywiadowca, as wywiadu, esbek, gumowe ucho, tajny agent, ubek, inwigilator, śledczy, denuncjator, tajny oskarżyciel, bezpieczniak, bezpiecznik, dywersant, szpion, agent wywiadu, tajny wywiadowca, wywiadowca policyjny, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków,

 


Dodano : 11-04-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 596 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.