Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Czakra korony VII – intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że posiadamy czakram główny, zwany czakramem siódmym, czakramem korony, centrum ciemieniowym lub też lotosem o tysiącu płatków i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra korony promieniuje w kolorze fioletowym, ale również w białym i złotym, a symbolem tego czakramu jest tysiącpłatkowy lotos i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że podstawowa zasada dla czakry korony to czysty byt, a jej cielesnym przyporządkowaniem jest mózg, zaś przyporządkowanym jej gruczołem jest szyszynka i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że astrologicznie przyporządkowane czakrze korony są m.in. Koziorożec/Saturn, symbolizujące wgląd w siebie, koncentrację na tym, co istotne, przeniknięcie materii boskim światłem oraz Ryby/Neptun symbolizujące uchylenie granic, oddanie, osiągnięcie jedności i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra korony znajduje się w najwyższym punkcie na środku głowy i otwiera się ku górze i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra korony jest siedzibą najwyższej doskonałości w człowieku/duszy/istocie, a w niektórych przekazach i pismach przedstawiana jest tak, jakby unosiła się nad głową i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra korony mieni się wszystkimi kolorami tęczy, ale przeważa fiolet i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że zewnętrzny kwiat czakry korony składa się z 960 płatków, a w jego wnętrzu znajduje się drugi kwiat z 12 płatkami świecący białym, przenikniętym przez złoto światłem i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w czakrze korony jednoczą się energie wszystkich dolnych ośrodków oraz, że czakram korony jest źródłem i punktem wyjścia dla manifestacji wszystkich energii pozostałych czakr i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przez czakrę korony jesteśmy związani z wolnym od cech i formy Boskim Bytem, który w sposób nieprzejawiony zawiera w sobie wszystkie formy i cechy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nasze indywidualne pole energetyczne jest „stopione” z uniwersalnym polem energetycznym m.in. przez czakrę korony, w czakramie korony i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że to, co pojmujemy intelektualnie, intuicyjnie, staje się doskonałym zrozumieniem dzięki czakrze korony i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że poznanie, które osiągamy przez czakrę korony, wychodzi daleko poza wiedzę otrzymaną dzięki trzeciemu oku, ponieważ w czakrze korony nie jesteśmy już oddzieleni od obiektu postrzegania i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że drogą ku rozwojowi najwyższej czakry wskazuje fioletowe promieniowanie i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że fiolet jest kolorem medytacji i oddania innym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że na pobudzenie sześciu dolnych centrów energetycznych i pozostałych czakr głównych możemy wpłynąć w konkretny sposób, a w przypadku czakry korony możemy się tylko otworzyć i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przez rozwój czakry korony rozwiązują się ostatnie ograniczające blokady w pozostałych czakrach i energie tych czakr zaczynają wibrować w najwyższych dostępnych im częstotliwościach i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w chwili, kiedy czakra korony jest doskonale rozbudzona, kończy się jej zadanie przyjmowania kosmicznych energii, ona sama wysyła energię, przy czym kwiat jej kielichu kieruje się na zewnątrz i tworzy ponad głową koronę czystego światła i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w czakrze korony nie ma blokad energetycznych i może ona być tylko mniej lub bardziej rozwinięta i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
20. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w miarę otwierania się czakry korony coraz częściej przeżywa się chwile, kiedy rozgraniczenie między wewnętrznym bytem a zewnętrznym życiem zostaje zniesione i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kiedy otwiera się czakra korony świadomość staje się doskonale cicha i głęboka, a w tej ciszy można doświadczyć swojej właściwej istoty, jako wszechobecnego czystego bytu, zawierającego pełnię wszechrzeczy, a w miarę rozwoju czakry korony te przeżycia pojawiają się coraz częściej i są doświadczane coraz jaśniej, aż do momentu aż staną się całkowitą rzeczywistością i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli nasza/cudza istota jest dojrzała, może osiągnąć ostateczne oświecenie prawie natychmiast, kiedy czakra korony się rozwinie i nie ma już wtedy możliwości regresu w rozwoju i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kiedy otworzy się, rozwinie czakra korony, ma się poczucie obudzenia z głębokiego snu a indywidualne „ja” przekształca się w „ja” uniwersalne i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kiedy otworzy się czakra korony wówczas w naszym działaniu urzeczywistniamy zamiar Stwórcy, Boga, a światło, jakim wówczas promieniujemy, otwiera serca wszystkich istot wrażliwych na Boską obecność i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kiedy czakra korony jest otwarta, to, jeśli chcemy coś wiedzieć, musimy tylko się skupić, ponieważ wszystko istnieje w nas, w boskim bycie, z którym staliśmy się jednością i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nawet gęsta materia jest niczym innym jak tylko myślową formą Boskiej Świadomości i w związku z tym nie istnieje w sensie ścisłym i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że po otwarciu czakry korony wszystko, co do tej pory uważaliśmy za rzeczywistość, staje się tylko iluzją i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że po uznaniu, że wszystko jest iluzją przeżywamy największą pustkę, ale ta pustka jest tożsama z największą pełnią, ponieważ jest życiem w czystej esencji oraz naszego lękania się tak tej pustki jak i tej pełni i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że Boska Energia Życia jest czystą szczęśliwością i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że są lata, w których w związku z cyklami życia pojawia się szczególne otwarcie na energie czakry korony i naszego/cudzego otrzymania wtedy szansy w ramach dotychczasowego rozwoju, głębi poznania i pełni, jakie wydawały się być niemożliwe i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że medytacja i uczucie oddania się Bogu mogą dać większe wglądy w nasze boskie pochodzenie, kiedy jest cykl życia odpowiedni na energie czakry korony i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że ciemiączko u niemowlęcia otwarte jest jeszcze w ciągu pierwszych 9 do 24 miesięcy życia i dzieci żyją w początkowym okresie swojego pobytu na Ziemi w świadomości niepodzielnej jedności i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że otwarcie i harmonizacja czakr może dać pełnię wiedzy, doświadczeń, zdolności, jednak bez otwarcia czakry korony dalej jest poczucie oddzielenia od pełni bytu i nadal nie jesteśmy wolni od strachu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że lęk, jaki w nas tkwi, kiedy czakra korony nie jest otwarta, podtrzymuje resztę blokad w czakramach, tak, że nie mogą one w pełni rozwinąć swoich możliwości, a poszczególne energie nie wibrują w pełnej harmonii z zamiarem Stwórcy, co powoduje brak harmonii pomiędzy nimi samymi i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli otwieramy się na wiedzę duchową, a w tym w latach rozwoju czakry korony, m.in. w określonych cyklach rozwoju człowieka, to mogą w tym czasie wystąpić m.in. uczucie niepewności i bezcelowości, a nawet zwątpienie w sens życia, a także pojawić się może wyraźniej strach przed śmiercią i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że próbujemy na rozmaite sposoby stłumić w nas niepewność i lęki i uciekamy m.in. a aktywność i przyjmowanie odpowiedzialnych zadań, aby udowodnić swoją niezbędność, lub też uciekamy w choroby, ściągamy choroby, które zmuszają do spokoju i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
37. Naszego a przez nas cudzego stosowania, praktykowania, promowania, doświadczania skutecznie, nieskutecznie rozmaitych praktyk, technik oczyszczania, pobudzania czakry korony, a w tym m.in. dźwiękami, ich brakiem i bycia świadomymi, doświadczania, że muzyką dla czakry korony jest cisza, ale też każda muzyka prowadząca i przygotowująca do ciszy i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego stosowania, praktykowania, promowania, doświadczania skutecznie, nieskutecznie rozmaitych praktyk, technik oczyszczania, pobudzania czakry korony, a w tym m.in. mantrowania „om”, dźwięku „M”, a także za pomocą kolorów, fioletu, bieli, czy też kamieniami szlachetnymi, m.in. ametystem, kryształem górskim, a także za pomocą zapachów m.in. olejku olibamum, uzyskiwanego z drzewa olibamowego (kadzidłowego) lub zapachu lotosu i nie tylko oraz naszego doświadczania tego skutków

 

 


Dodano : 05-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 433 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.