Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Czakra trzeciego oka VI - intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk. Pamiętać należy, że teksty źródłowe zwykle są opiniami, lub mogą znajdować  jedynie częściowe potwierdzenie w faktach. Werfyfikacji rozmaitych faktów i prawd, słóży praca z techniką intencji, oddawanych Bogu.  

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że my/inni posiadamy, mamy pośród czakramów głównych czakrę szóstą, nazywaną m.in. czakrą czoła, czakrą trzeciego oka, Ajną, okiem mądrości, okiem wewnętrznym lub czakrą rozkazującą oraz posiadania tej czakry otwartej, działającej prawidłowo, odblokowanej i odpowiednio zamkniętej, zablokowanej, nieharmonijnie funkcjonującej, z niedoczynnością i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakrze trzeciego oka przyporządkowane są kolory m.in. granatowy, indygo a także żółty i fioletowy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakrze trzeciego oka przyporządkowane są wszystkie zmysły, także dotyczące form postrzegania pozazmysłowego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że symbolem czakry trzeciego oka jest 96 płatkowy lotos, 2 razy po 48 płatków, a jej podstawową zasadą jest poznanie bytu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przyporządkowanie cielesne czakry trzeciego oka to twarz, oczy, nos, móżdżek, centralny układ nerwowy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że gruczoł przyporządkowany czakrze trzeciego oka to przysadka mózgowa, która jest określana czasem, jako gruczoł mistrza, ponieważ kieruje działaniem wszystkich innych gruczołów i kieruje ich harmonijnym działaniem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że astrologicznie przyporządkowane są czakrze trzeciego oka m.in. Merkury, symbolizujący poznanie intelektualne, racjonalne myślenie, oraz Strzelec/Jowisz symbolizujące myślenie całościowe, poznanie wewnętrznych zależności, a także Wodnik/Uran symbolizujące myślenie z boskiej inspiracji, wyższy wgląd, nagłe poznanie i Ryby/Neptun symbolizujące wyobraźnię, intuicję, dostęp do wewnętrznej prawdy m.in. przez oddanie dla innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że za pośrednictwem czakry trzeciego oka dokonuje się świadome postrzeganie bytu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra trzeciego oka jest siedzibą wyższych mocy umysłu, zdolności intelektualnego rozróżniania, pamięci, jak również woli, a na poziomie cielesnym jest czakra trzeciego oka ośrodkiem dowodzenia centralnego układu nerwowego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że właściwym kolorem czakry trzeciego oka jest indygo (granatowy), ale dają się też zauważyć żółty i fioletowy, a barwy te wskazują na różnorodne funkcje tego ośrodka na różnych poziomach świadomości i m.in. myślenie racjonalne czy intelekt powoduje powstanie promieniowania żółtego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że klarowny kolor granatowy czakry trzeciego oka wskazuje na intuicję i całościowe procesy poznawcze a postrzeganie ponadzmysłowe zaznacza się w barwie fioletowej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że cokolwiek urzeczywistnia się w naszym/cudzym życiu, jest poprzedzone myślami i wyobrażeniami, które mogą być zasilane albo przez nieświadome wzorce emocjonalne, albo przez ogląd rzeczywistości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra trzeciego oka wiąże proces stawania się rzeczy z myśleniem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że cała wiedza objawiająca się w stworzeniu zawarta jest w formie nieprzejawionej w czystym bycie, podobnie, jak już w nasieniu zawarte są wszystkie informacje, według których kiedyś powstanie roślina i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że fizyka kwantowa nazywa ten obszar ( czystego bytu) polem ujednoliconym lub obszarem najniższego pobudzenia materii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że proces tworzenia zaczyna się wtedy, kiedy spoczywający w sobie byt zaczyna być świadomy swego istnienia, powstaje przy tym wówczas pierwszy związek podmiot-podmiot, a z tym pierwszy dualizm i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w procesie tworzenia pozbawiony formy byt przyjmuje pierwszy przejawiony wzorzec wibracyjny i na podstawie tej pierwszej wibracji powstają w rezultacie dalszych procesów rodzącej się świadomości ciągle nowe, zróżnicowane wzory wibracyjne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że także w ludziach/duszach/istotach zawarte są wszystkie poziomy stworzenia, od czystego bytu do gęstej materii a reprezentują je różne poziomy wibracji poszczególnych czakr i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra trzeciego oka jest siedzibą, miejscem powstawania i przejawiania się świadomości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
20. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w czakrze trzeciego oka otrzymujemy, mamy, posiadamy zdolność urzeczywistniania aż po materializowanie i dematerializowanie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w czakrze trzeciego oka, za jej pomocą możemy tworzyć nową rzeczywistość na poziomie fizycznym i likwidować starą i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że tworzenie nowej rzeczywistości i likwidowanie starej z reguły przebiega automatycznie i bez naszego/cudzego świadomego udziału i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że większość myśli określających nasze/cudze życie sterowana przez obecne w nas/innych, nierozwiązane wzorce emocjonalne i programowana przez własne/cudze osądy, opinie i uprzedzenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nasz/cudzy duch, dusza, istoty, my sami często nie jesteśmy mistrzami, ale sługami naszych/cudzych naładowanych emocjami myśli, które częściowo nami/innymi władają, a następnie urzeczywistniają się w naszym/cudzym życiu, ponieważ to, co postrzegamy i przeżywamy zewnętrznie, jest ostatecznie manifestacją naszej/cudzej rzeczywistości subiektywnej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w miarę rozwoju i coraz większego otwarcia czakry trzeciego oka możemy sterować tym procesem bardziej świadomie i nasza/cudza wyobraźnia wytwarza wówczas energie w celu urzeczywistnienia jakiejś idei i pragnienia, a w powiązaniu z czakrą serca możemy wysyłać leczące energie, dokonując uzdrowienia nawet na odległość i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że wraz z rozwojem i otwieraniem się czakry trzeciego oka otrzymujemy dostęp do wszystkich poziomów stworzenia leżących poza fizyczną rzeczywistością, a wiedza o tym dochodzi do nas/innych w formie intuicji, oraz przez jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasno czucie, a to, co było kiedyś dla nas/innych tylko majaczącym przeczuciem staje się jasnym postrzeganiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, otwierania własnej/cudzej czakry trzeciego oka za pomocą rozmaitych wytrychów, na siłę, podstępem, a w tym za pomocą rozmaitych kodów, kluczy, narkotyków, alkoholu, grzybków, kijów, pałek, drągów, elektrowstrząsów, uderzeń, stłuczeń, garnków, hełmów, nakryć głowy i odpowiednio blokowania naszego/ cudzego czakramu trzeciego oka za pomocą rozmaitych kluczy, wytrychów, spawów, klejów, narkotyków, alkoholu, grzybków, obręczy, bronią i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jest niewielu ludzi z otwartą czakrą trzeciego oka, bo jego rozwój idzie w parze z bardzo zaawansowanym rozwojem świadomości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy czakrze trzeciego oka zaznacza się wyraźniej, niż przy innych czakrach harmonijne działanie, nawet, jeśli czakra nie jest w pełni rozwinięta i przejawia się to m.in. przytomnością umysłu i zdolnościami umysłowymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy harmonijnym działaniu czakry trzeciego oka posiada się rozwiniętą zdolność wizualizacji oraz zdolność do intuicyjnego łapania prawidłowości a umysł jest ześrodkowany i jednocześnie otwarty na prawdy mistyczne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy harmonijnym działaniu czakry trzeciego oka widzi się coraz jaśniej, że zewnętrzne formy rzeczy są tylko pewną przenośnią, symbolem, przez który zasada duchowa manifestuje się na poziomie materii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy harmonijnie funkcjonującym trzecim oku sposób myślenia jest przesycony idealizmem i fantazją i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy harmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka od czasu do czasu nasze/cudze myśli i wyobrażenia spontanicznie się materializują i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy harmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka im bardziej się ono rozwija, tym bardziej myślenie opiera się na bezpośrednim wewnętrznym poznaniu rzeczywistości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że im bardziej otwiera się czakra trzeciego oka, wówczas zaczynają się rozwijać częściowe zdolności czakry, takie jak m.in. jasnowidzenie, czy jasno czucie na określonych poziomach bytu, lub wglądy w inny wymiar rzeczywistości, m.in. w czasie medytacji lub w czasie snu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że otwarta czakra trzeciego oka daje ogromne możliwości, a w tym m.in. postrzeganie świata w zupełnie nowy sposób, przekroczenie granic racjonalnego myślenia, myśli się już holograficznie, a także jest możliwość spontanicznego uwzględniania wszystkich informacji pochodzących z przeróżnych obszarów stworzenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
37. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że po otwarciu trzeciego oka świat materialny staje się dla nas/innych przeźroczysty, staje się odzwierciedleniem tańca energii, który dokonuje się na subtelnych poziomach stworzenia, podobnie, jak nasza/cudza świadomość staje się odzwierciedleniem Boskiego Bytu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że po otwarciu czakry trzeciego oka pozazmysłowe postrzeganie jest tak wyraziste, że można bezpośrednio postrzegać siły aktywne pod powierzchnią zewnętrznych zjawisk i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
39. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że po otwarciu czakry trzeciego oka można świadomie kierować energiami aktywnymi pod powierzchnią zjawisk i pozwalać powstawać własnym formom manifestacji tych sił/energii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
40. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że po otwarciu czakry trzeciego oka, oraz osiągnięciu możliwości tworzenia własnych form manifestacji energii podlegamy jednak określonym prawidłowościom, których ram nie możemy przekraczać, aby naturalny porządek był zachowany i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
41. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że po otwarciu czakry trzeciego oka intuicja i wewnętrzny wzrok otwierają nam/innym drogę do wszystkich subtelnych poziomów rzeczywistości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
42. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że poziomem materialnym stworzenia a czystym Bytem jest nieskończenie wiele światów, zaludnionych, zamieszkałych przez najprzeróżniejsze istoty, wypełnionych przeróżnymi formami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
43. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy otwartej czakrze trzeciego oka postrzegamy dramat stworzenia, rozgrywający się przed naszym wewnętrznym okiem, i wydaje się, że nie ma końca dla ciągle nowych form i poziomów rzeczywistości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
44. Naszego a przez nas cudzego bycia przepełnionymi wypełnionymi głęboką czcią w obliczu Boskiej gry, w obliczu tego, co widzimy przy otwartej czakrze trzeciego oka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
45. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że rezultatem, skutkiem dysharmonii w funkcjonowaniu czakry trzeciego oka jest „ciężka głowa”, i życie niemal wyłącznie z pozycji intelektu i rozsądku i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
46. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka próbujemy regulować wszystko racjonalnie, dopuszczając tylko prawdy zdobywane przez myśl racjonalną, i bycia wówczas racjonalistami i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
47. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka posiadamy zdolności intelektualne bardzo wyraźne oraz posiadamy dar wnikliwej analizy, ale brakuje nam/innym wówczas całościowego widzenia i zdolności integracji prawd w szerszym kontekście i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
48. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka, przy posiadanej inteligencji oraz zdolności analizy, ale przy braku szerszych horyzontów łatwo dochodzi do intelektualnej arogancji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
49. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka dopuszczamy tylko to, co rozum może ująć, co można sprawdzić, udowodnić metodami naukowymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
50. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka odrzuca się poznanie duchowe, jako nieuprawnione i nierealistyczne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
51. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że z dysharmonią czakry trzeciego oka związane są próby wpływania na ludzi/dusze/istoty lub rzeczy siłą myśli w celu zademonstrowania własnej władzy lub dla zaspokojenia własnych potrzeb, dla manipulowania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
52. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka i próbach manipulowania przy tym zakłócona jest praca czakry splotu słonecznego, a czakra korony i czakra serca są słabo rozwinięte i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
53. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra trzeciego oka, pomimo pewnych blokad jest stosunkowo szeroko otwarta to próby manipulowania, wpływania na innych mogą się powieść, ale nie są one w harmonii z naturalnym biegiem życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
54. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka pojawia się uczucie izolacji, a oczekiwane zadowolenie od dawna nie nadchodzi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
55. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że efekt, skutek nieprawidłowego przewodzenia energii w czakramie trzeciego oka występuje, kiedy zakłócona jest czakra podstawy, czyli tzw. ugruntowanie, oraz, kiedy zablokowane jest harmonijne funkcjonowanie innych czakr i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
56. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka można mieć dostęp do subtelnych poziomów postrzegania, ale brakuje możliwości, umiejętności rozpoznania odebranych informacji czy obrazów, m.in. mieszają się one z własnymi wyobrażeniami i fantazjami, pochodzącymi z posiadanych, nieprzepracowanych wzorców emocjonalnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
57. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy nieharmonijnie funkcjonującej czakrze trzeciego oka, że takie dostępne, ale nierozpoznane informacje i obrazy mogą stać się tak dominujące, że uważamy je za jedyną rzeczywistość i rzutując je na świat zewnętrzny tracimy my/inni związek z rzeczywistością i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
58. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli przepływ energii w czakrze trzeciego oka jest zahamowany, u nas/innych, to wtedy tylko widzialny świat zewnętrzny stanowi dla nas/innych rzeczywistość i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
59. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy zahamowanym przepływie energii w czakrze trzeciego oka nasze/cudze życie przebiega pod dyktando pragnień materialnych, potrzeb cielesnych i emocji niepoddanych refleksji i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
60. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności czakry trzeciego oka, traktujemy rozważania duchowe, jako męczące i bezużyteczne, oraz odrzucamy prawdy duchowe, ponieważ uważamy je za wytwór wyobraźni, za brednie niemające żadnego praktycznego odniesienia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
61. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności czakry trzeciego oka, przy zahamowanym przepływie energii przez czakram, sposób myślenia wynika w dużym stopniu z dominujących opinii otoczenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
62. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności czakry trzeciego oka w trudnych sytuacjach łatwo tracimy głowę, wpadamy w panikę i czujemy się bezradni i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
63. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności czakry trzeciego oka łatwo zapominamy, także zakłócenia wzroku, które często występują przy niedoczynności czakramu, są wskazówką, by zacząć patrzyć do wewnątrz i aby poznać i akceptować te obszary istnienia, których „nie widzimy” i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
64. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności czakry trzeciego oka w skrajnych przypadkach myśli mogą być niejasne i splątane oraz całkowicie zdominowane przez nierozwiązane wzorce emocjonalne i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
65. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, stosowania, używania, praktykowania rozmaitych sposobów, technik, metod służących stymulacji czakry trzeciego oka, a w tym m.in. kontemplowania nocnego nieba, słuchania dźwięków, muzyki, które uspokajają, także intonowania samogłoski „i”, a także kolorów, np. przeźroczystego indygo, kamieni szlachetnych, m.in. lapis lazuli, szafiru, sodalitu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
66. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, stosowania rozmaitych metod harmonizowania, oczyszczania czakry trzeciego oka, a w tym m.in. za pomocą ziół, mięty, jaśminu, a także uprawiania jantra – jogi oddziałującej głownie przez czakrę trzeciego oka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 06-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 433 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.