Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Czakra serca (IV) – intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk wg „Księgi czakr” (Shalila Sharamon i Bodo J. Bagiński). Pamiętać należy, że teksty źródłowe zwykle są opiniami, lub mogą znajdować  jedynie częściowe potwierdzenie w faktach. Werfyfikacji rozmaitych faktów i prawd, służy praca z techniką intencji, oddawanych Bogu. 

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 
1. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że posiadamy czakrę serca, zwaną Anahatą, czakrą czwartą, ośrodkiem serca i m.in. posiadanie tej czakry otwartej, funkcjonującej harmonijnie i odpowiednio zamkniętej, działającej nieharmonijnie lub niedoczynnej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakrze serca przyporządkowany jest kolor zielony, ale także różowy i złoty i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że żywioł przyporządkowany czakrze serca to powietrze, a przyporządkowany jej zmysł to dotyk i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że symbolem czakry serca jest dwunastopłatkowy lotos, a jej podstawowa zasada to oddanie, poświęcenie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że cielesne przyporządkowanie czakry serca to serce, górna partia pleców z klatką piersiową, dolna partia obszaru płuc, krew, krążenie krwi i skóra, a gruczoł przyporządkowany czakrze serca to grasica, która reguluje wzrost i steruje systemem limfatycznym oraz pobudza i wzmacnia układ odpornościowy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że astrologicznie przyporządkowany jest czakrze serca lew/Słońce oraz Waga/Wenus, a także Saturn, który pozwala przezwyciężyć indywidualne ego, co umożliwia bezinteresowną miłość i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra serca stanowi środek systemu czakr i m.in. łączą się w niej trzy dolne ośrodki fizyczno-emocjonalne z trzema górnymi, duchowymi i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że symbolem czakry serca jest sześcioramienna gwiazda, która poglądowo przedstawia, jak energie czakr dolnych i górnych łączą się i przenikają nawzajem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakrze serca przyporządkowany jest żywioł powietrza oraz zmysł dotyku, co oznacza wielką żywość serca, ruch ku czemuś, dążenie do łączności, zezwalanie dotykania siebie, kontakt przez dotyk i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w czakramie serca łączy się zdolność wczuwania się, współodczuwania, zestrojenie, współbrzmienie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że za pośrednictwem czakry serca dostrzegamy piękno natury, jak również harmonię w muzyce, sztuce, poezji, a także w czakramie serca, w jego obszarze słowa i dźwięki przetwarzane są w uczucia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że zadaniem czakry serca jest jednoczenie przez miłość i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że każda tęsknota za m.in. głębokim związkiem, za jednością, harmonią i miłością wyraża się poprzez czakrę serca, nawet wtedy, kiedy objawia się w formie smutku, bólu, strachu przed rozstaniem lub utratą miłości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w stanie oczyszczenia i pełnego otwarcia czakra serca jest siedzibą prawdziwej, bezwarunkowej miłości, istniejącej tylko w sobie samej, której nie można mieć, ani stracić i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że w powiązaniu z górnymi czakrami miłość w czakrze serca staje się bhakti, miłością boską i prowadzi do poznania boskiej obecności w całym stworzeniu, i prowadzi do osiągnięcia jedności z najgłębszym jądrem, sercem wszystkich rzeczy we wszechświecie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że droga serca do osiągnięcia jedności z sercem wszystkim rzeczy we wszechświecie prowadzi przez pełne miłości i zrozumienia powiedzenie „tak” dla siebie, akceptowanie siebie, które jest warunkiem „tak” dla innych i dla życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli posiedliśmy przez czakrę splotu słonecznego poznanie, że wszystkie doświadczenia życia, pragnienia i emocje mają głębszy sens i przez związaną z nimi naukę wprowadzają nas/innych w sferę wyższego porządku, to w czakrze serca znajdziemy wiedzę serca o tym, że wszystkie uczucia i przejawy życia pochodzą pierwotnie z tęsknoty za miłością i zjednoczeniem i w ostatecznym sensie są wyrazem tej miłości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że każdym „nie”, sprzeciwem, buntem, nieakceptacją powodujemy rozdzielenie i negatywne skutki, a pozytywne „tak”, zgoda, akceptacja, pełne miłości dają wibrację, w której negatywne formy wyrazu nie mogą przetrwać i rozpuszczają się i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że kiedy cierpimy z powodu bólu czy choroby, możemy zaobserwować, że pełne miłości zwrócenie się do chorego organu lub części ciała może bardzo przyspieszyć wyzdrowienie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
20. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przez czakrę serca dysponujemy ogromnym potencjałem transformacji i leczenia zarówno siebie samych jak i innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
21. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że miłość do siebie samych, przyjęcie i akceptacja z głębi serca całej naszej istoty może nas gruntownie zmienić i uleczyć i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
22. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że miłość jest też warunkiem spełnionej miłości do innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, zwierząt, roślin i nie tylko do nich, oraz, że jest też miłość warunkiem współczucia, zrozumienia i głębokiej radości życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
23. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra serca jest centrum, którego siła promieniuje na zewnątrz szczególnie silnie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
24. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że otwarta czakra serca spontanicznie oddziałuje na innych, a w tym też leczniczo i przeobrażająco i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
25. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że świadome stosowanie siły leczniczej czakry serca wymaga zaangażowania czakry trzeciego oka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
26. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra serca promieniuje w kolorach zielonym, różowym i czasami także złotym, przy czym zielony jest kolorem leczenia, jak również harmonii i sympatii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
27. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli widzimy aurę i dostrzegamy w obszarze serca u innych jasny, klarowny kolor zielony, jest to wskazówką bardzo rozwiniętej zdolności leczenia, uzdrawiania i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
28. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przeniknięta kolorem różowym złota aura czakry serca wskazuje na to, że jej właściciel żyje czystym, pełnym oddania uczuciem miłości do Najwyższego, do Boga i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
29. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra serca często jest nazywana bramą duszy, ponieważ jest siedzibą najgłębszych i najżywszych uczuć miłości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
30. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że możemy przez czakrę serca, przez to centrum energetyczne znaleźć połączenie z uniwersalną cząstką swej duszy, z „boską iskrą” w nas i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
31. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra serca odgrywa decydującą rolę w wysubtelnianiu postrzegania idącym w parze z czakrą trzeciego oka, ponieważ oddanie innym czyni nas wrażliwymi na subtelne obszary stworzenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
32. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że wraz z rozwojem czakry serca równocześnie rozwijają się zdolności czakry trzeciego oka i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
33. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra serca jest w pełni otwarta i harmonijnie współpracuje z innymi ośrodkami, stajemy się kanałem Boskiej Miłości, a energie serca mogą zmienić nasz świat oraz zjednoczyć, pojednać, i uleczyć, uzdrowić innych w naszym otoczeniu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
34. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra serca jest w pełni otwarta i harmonijnie współpracuje z innymi ośrodkami, czakrami, promieniujemy naturalnym ciepłem, serdecznością i radością, która otwiera serca bliźnich, wzbudza zaufanie i daje radość, a współczucie i gotowość niesienia pomocy są przy tym oczywiste i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
35. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra serca jest w pełni otwarta i harmonijnie współpracuje z innymi ośrodkami, uczucia są wolne od wewnętrznych zakłóceń i konfliktów i wolne są od wątpliwości i niepewności i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
36. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra serca jest w pełni otwarta i harmonijnie współpracuje z innymi ośrodkami, kochamy dla samej miłości, radości dawania i nie oczekujemy niczego w zamian, a w całym stworzeniu, świecie, czujemy się bezpiecznie i u siebie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
37. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra serca jest w pełni otwarta i harmonijnie współpracuje z innymi ośrodkami, we wszystkim, co robimy, jesteśmy obecni całym sercem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
38. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra serca jest w pełni otwarta i harmonijnie współpracuje z innymi ośrodkami, miłość w sercu wysubtelnia także postrzeganie, tak, że we wszystkich przejawionych formach, na każdym poziomie stworzenia widzi się kosmiczną grę rozstania i ponownego zjednoczenia, powodowaną i przenikniętą przez Boską Miłość i harmonię i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
39. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przez oddzielenie się od uniwersalnego Boskiego aspektu życia i wynikające z tego oddzielenia cierpienie, wzrasta tęsknota do ponownego zjednoczenia z Najwyższym, z Bogiem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
40. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że oddzielenie od Boskiego aspektu pozwala na świadome i doskonałe przeżycie Miłości do Boga i wypływającej z niej bezgranicznej radości, a ta mądrość serca rzuca nowe światło na wydarzenia świata i naszego/cudzego życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
41. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że miłość w naszym/cudzym sercu spontanicznie wspiera wszelkie dążenia, pozwalające wzrastać miłości do Boga i do jego stworzenia
42. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy otwartej i harmonijnie działającej czakrze serca widzimy, że całe życie stworzenia odbywa się w naszym sercu, nie traktujemy już istnienia świata, jako czegoś oddzielonego, lecz jako część swojego własnego życia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
43. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy otwartym i harmonijnie funkcjonującym czakramie serca uczucie żywotności jest w nas tak wielkie, że dopiero teraz faktycznie wiemy, co oznacza „życie” w jego niezafałszowanym, pierwotnym sensie, - wiecznie obecny wyraz Boskiej Miłości, miłości i szczęśliwości i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
44. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakra serca może być, jest u nas, u innych zamknięta, zablokowana, a także funkcjonować nieharmonijnie lub wykazywać niedoczynność i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
45. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nieharmonijne funkcjonowanie wyraża się, może się wyrażać na rozmaite sposoby i m.in. może się przejawiać, przejawia się w taki sposób, że np. chętnie dajemy i jesteśmy ciągle obecni dla innych, ale nie jesteśmy przy tym związani ze źródłem miłości i gdzieś w głębi serca, świadomie lub nieświadomie, nawet nie przyznając się do tego przed samym sobą, oczekujemy za swoją „miłość” uznania i aprobaty i jesteśmy rozczarowani, jeśli nasze wysiłki nie są wystarczająco doceniane i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
46. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nieharmonijne funkcjonowanie czakry serca wyraża się m.in. tym, że czujemy się bardzo ważni i mocni i udzielamy innym nieco ze swej siły, nie jesteśmy jednak zdolni przyjmować miłości, otworzyć się na branie, a czułość i delikatność wprawiają nas w zakłopotanie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
47. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że nieharmonijne funkcjonowanie czakry serca przejawia się m.in. tym, że często wmawiamy sobie, że nie potrzebujemy miłości innych, a takiej postawie często towarzyszy rozszerzona, „rozdęta” klatka piersiowa, będąca wskazówką wewnętrznego opancerzenia i obrony przed atakiem i bólem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
48. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że niedoczynność i zakłócone funkcjonowanie czakry serca czynią nas łatwo podatnymi na zranienia i zależnymi od miłości i sympatii innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
49. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności i zakłóconym funkcjonowaniu czakry serca, kiedy spotykamy się z odrzuceniem, czujemy się głęboko dotknięci, szczególnie, kiedy mieliśmy odwagę otworzyć się, zaufać, i powracamy wtedy do swojej kryjówki, jesteśmy smutni i przybici i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
50. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności i zaburzonym funkcjonowaniu czakry serca chcielibyśmy dawać miłość, jednak ze strachu przed ponownym odrzuceniem nie potrafimy znaleźć właściwego sposobu, aby to uczynić i utwierdzamy się w swojej nieudolności
51. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności i zakłóconym funkcjonowaniu czakry serca próbujemy swoje pragnienie miłości zrekompensować m.in. szczególnie przyjaznym i uprzejmym sposobem bycia, jednak obdarzamy przy tym swoją powierzchowną uprzejmością wszystkich bez wyjątku, nie wnikając głębiej w innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
52. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że przy niedoczynności i zakłóconym funkcjonowaniu czakry serca, będąc m.in. uprzejmymi dla wszystkich, bez wnikania w nich głębiej, wówczas, kiedy ktoś naprawdę potrzebuje naszego serca, unikamy go i zamykamy się w sobie ze strachu przed możliwym zranieniem i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
53. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jeśli czakra serca jest zupełnie zamknięta, widać to w chłodzie i obojętności aż do znieczulenia i aby móc w ogóle cokolwiek odczuwać, potrzebna jest silna zewnętrzna stymulacja, a także zamknięte serce powoduje niezrównoważenie oraz depresję i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
54. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że istnieją sposoby, możliwości oczyszczenia i pobudzenia czakry serca a w tym m.in. obcowanie z przyrodą, m.in. spacer na łonie dzikiej natury, nienaruszonej zieleni przyrody harmonizuje przez czakrę serca całą naszą istotę, a każdy kwiat wysyła przesłanie miłości i radości, pozwalając zakwitnąć tym właściwościom w sercu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
55. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że różowe kwiaty szczególnie nadają się do delikatnego ożywiania i leczenia energii czakry serca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
56. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że oczyszczać i pobudzać czakrę serca można za pomocą dźwięków, m.in. muzyki klasycznej, New Age lub sakralnej muzyki tradycji wschodniej i zachodniej, która brzmi wzniośle i działa na czakrę serca harmonizująco i ożywiająco budząc w niej miłość i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
57. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że harmonizująco i ożywiająco na czakrę serca działają też tańce rytualne i medytacyjne, które przez ruch wyrażają harmonię i radość stworzenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
58. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że czakrze serca przyporządkowano samogłoskę „a”, a symbolizuje ona bezpośrednią obecność serca, tak, jak wyraża to np. wykrzyknik „ach!” oraz jest to najbardziej otwarty ze wszystkich dźwięków i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
59. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że mantra stosowana dla czakry serca to YAM i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
60. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że zielony kolor lasów i łąk naszej planety niesie harmonię i współczucie, nastraja pojednawczo, pozwala odczuwać sympatię, daje poczucie spokoju a ponadto działa regenerująco na ciało, umysł i duszę, oraz oferuje nowe energie, stąd daje możliwość oczyszczenia i pobudzenia czakramu serca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
61. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że jednym z kolorów, jaki może być pomocny w oczyszczaniu i pobudzaniu czakry serca to kolor różowy, m.in. delikatne, subtelne wibracje różu likwidują nieprawidłowe skurcze w sercu oraz budzą uczucia miłości i czułości, a także wnoszą dziecięcy stan szczęśliwości, pobudzają również twórczą aktywność i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
62. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że oczyszczać i pobudzać czakrę serca można za pomocą kamieni szlachetnych, m.in. kunzytu, szmaragdu, jadeitu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
63. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że oczyszczać i pobudzać czakrę serca można za pomocą olejku różanego, bo żaden inny zapach nie działa tak harmonizująco na całą naszą istotę, jak olejek różany i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków
64. Naszego a przez nas cudzego bycia świadomymi, wierzenia, promowania, doświadczania, że do oczyszczania czakry serca można praktykować bhagti- jogę, jaka oddziałuje głównie przez czakrę serca i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 07-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 535 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.