Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Operacje, zabiegi – intencje do przemodlenia

Autorka Honorata Wartoś

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. operacja to zabieg chirurgiczny polegający na przecięciu skóry i dotarciu do chorego narządu w celu przywrócenia mu prawidłowych czynności lub jego usunięcia i nie tylko oraz działania zmierzające do wykonania określonego zadania i nie tylko oraz zespół działań wykonanych na pewnym wyrażeniu i nie tylko oraz część procesu technologicznego wykonywana na jednym stanowisku roboczym i nie tylko oraz ogół działań bojowych prowadzonych dla osiągnięcia określonego celu i nie tylko oraz zbrojna akcja o charakterze specjalnym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. zabieg to działanie podjęte w określonym celu i nie tylko oraz działanie lekarskie lub kosmetyczne mające zaradzić czemuś i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie jaki jako fachowy/nie, uczciwy/nie, zaradny/nie, profesjonalny/nie, doświadczony/nie, żółtodziób/nie, dobry/nie, zły/nie, i nie tylko m.in. lekarz, uzdrowiciel, pielęgniarka, akuszerka, szaman, weterynarz, znachor, uzdrowiciel i wszelkich tego odpowiedniki, zamienniki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie i nie tylko m.in. profesjonalnie/nie, po łebkach, dobrze/nie, źle/nie m.in. zoperowanym, poskładanym/nie, naprawionym, poddanym wszelkim zabiegom i nie tylko m.in. przez wyspecjalizowanych/nie, najlepszych/nie, najgorszych/nie, profesjonalnych i nie tylko m.in. lekarzy, znachorów, szamanów, uzdrowicieli, specjalistów kosmetyki, chirurgii i wszelkich ich odpowiedników, zamienników, synonimów i nie tylko oraz bycia przez nich oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie pod profesjonalna/nie, wykwalifikowaną/nie, dobrą/nie, złą/nie opieką nadzorem, kontrolą i nie tylko m.in. podczas operacji, zabiegu szpitalnego, zabiegu kosmetycznego, chirurgicznego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie operowanym/nie w dobrych/nie, złych/nie, czystych/nie, sterylnych/nie i nie tylko m.in. warunkach i nie tylko oraz używania/nie i nie tylko przy tym m.in. najlepszych/nie, najgorszych/nie, dobrych/nie, złych/nie i nie tylko m.in. materiałów, narzędzi, protez, zamienników, włókien, ścięgien, organów, narządów, zastawek, rozruszników, bajpasów i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. posiadania/nie i nie tylko m.in. komplikacji przed, w trakcie, po operacji, zabiegu i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. szybkiego, wolnego i nie tylko powrotu do zdrowia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie znieczulanymi/nie, pod narkozą i wybudzania/nie się z niej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie znieprzytamnianymi/nie podczas bycia/nie w narkozie, znieczuleniu zarówno miejscowym jak i całkowitym i nie tylko przez wszelkie substancje i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. podmieniania duszy, osobowości i nie tylko przed, w trakcie po operacji, zabiegu znieczuleniu, narkozie, podczas znieprzytomnienia alkoholowego, narkotycznego, hipnotycznego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie pod ochroną Boga Dawcy Życia, podczas narkozy, operacji, znieczulenia, znieprzytomnienia i nie tylko m.in. narkotycznego, alkoholowego, hipnotycznego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. przeżycia/nie i nie tylko m.in. operacji, zabiegu m.in. medycznego, kosmetycznego, narkozy, znieczulenia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. przyjmowania/nie wszelkich substancji odurzających i nie tylko przed, w trakcie, po operacji, zabiegu medycznym, kosmetycznym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie zapominanymi/nie, pielęgnowanymi/nie, odwiedzanymi/nie i nie tylko przez m.in. rodzinę, przyjaciół, znajomych, duchownych, wrogów i nie tylko przed, w trakcie, po operacji, zabiegach m.in. medycznych, kosmetycznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. szybkiego/nie, wolnego/nie, ciężkiego/nie lekkiego/nie i nie tylko m.in. powrotu do zdrowia jak i komplikacji po m.in. operacji, zabiegach m.in. medycznych, kosmetycznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. dostania/nie, szybkiego/nie, odległego/nie terminu operacji, zabiegu m.in. medycznego, kosmetycznego i nie tylko m.in. jak i po znajomości i nie tylko oraz czekania/nie, i nie tylko m.in. długo/nie, krótko/nie, niedoczekania/nie, doczekania/nie się na operacje, zabieg m.in. medyczny, kosmetyczny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. robienia/nie, sobie/nie i innym i nie tylko wszelkich badań przed, w trakcie, po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko oraz wystawiania/nie, otrzymywania/nie, przekazywania ich wyników i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. wszczepiania/nie, zamieniania, używania/nie i nie tylko m.in. zamienników, implantów i nie m.in. naturalnych/nie, sztucznych/nie i nie tylko oraz przyjmowania/nie ich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie poddawanymi/nie rekonstrukcji m.in. więzadła krzyżowego przedniego, jak i tylniego i wszelkich innych więzadeł, ścięgien i używania/nie do tego swoich ścięgien, więzadeł, tkanek, komórek i nie tylko jak i cudzych, jak i sztucznych, naturalnych/nie, wchłanianych i nie tylko oraz odrzucania/nie, przyswajania/nie ich i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. uczęszczania/nie na skuteczną/nie, fizykoterapie, rehabilitacje i nie tylko m.in. po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko bycia/nie odwiedzanymi, wspieranymi, opuszczonymi, zaniedbywanymi i nie tylko przez m.in. męża i odpowiednio żonę, dzieci, rodzinę, przyjaciół, służbę zdrowia, personel medyczny i każdy inny i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko bycia/nie m.in. zdolnym/nie do pracy, uprawiania sportu, seksu, do sprawnego/nie funkcjonowania w pełni sił fizycznych, umysłowych i każdych innych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko m.in. wyrzuconym z pracy, z klubu sportowego jak i rozstania się przez to z partnerem/ką, mężem i odpowiednio żoną i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko m.in. przytycia, schudnięcia, stracenia mięśni, tkanki tłuszczowej, krwi , zdrowia i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. konieczności/braku, po roku, kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset latach, nigdy i nie tylko m.in. wymieniania, zmieniania i nie tylko m.in. implantów, urządzeń, tkanek, zastawek, rozruszników, zamienników, naszego ciała i nie tylko m.in. nam/nie, innym/nie wszczepionych/nie, uzupełnionych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. bycia/nie po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko m.in. bycia/nie zdolnym/nie i nie tylko do opieki nad dziećmi, do wykonywania obowiązków domowych, małżeńskich, służbowych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko m.in. bycia/nie załamanym/nie, radosnym/nie, szczęśliwymi/nie, w depresji, euforii i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko m.in. dostawania/nie, przydzielania/nie i nie tylko m.in. nam i innym i nie tylko m.in. renty, zapomogi, socjalnego, odszkodowania i wszelkie tego odpowiedniki, zamienniki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko m.in. stracenia/nie, środków do życia jak i zdobycia środków do życia oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. po operacji, zabiegu m.in. medycznym, kosmetycznym i nie tylko m.in. chęci/nie, powrotu do zdrowia, bo zabiorą/nie, nam, innym i nie tylko m.in. zapomogi, socjalnego, renty i wszelkie tego odpowiedniki, zamienniki, synonimy i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie przebyte/nie zerwanie/nie więzadła krzyżowego przedniego jak i widoczne/nie fragmenty kikuta od strony piszczelowej, bez widocznego/nie, zachowania ciągłości więzadła oraz posiadania/nie objawów pośrednich niestabilności przedniej z kątowym zagięciem więzadła krzyżowego tylnego , przy zachowanej/nie ciągłości/braku i przednim podwichnięciem kości piszczelowej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. więzadła krzyżowe, poboczne, ścięgno m. czworogłowego, więzadło rzepki oraz pozostałe części aparatu więzadłowego są/nie w normie, w degeneracji, są zniszczone i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie uszkodzoną/nie łąkotkę przyśrodkową z wycięciem dużego/nie, małego/nie fragmentu łąkotki o długości m.in. 9 mm nad przyczep rogu tylnego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie niewielkie zmiany degeneracyjne w rogu tylnym łąkotki bocznej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie trzeci i nie tylko m.in. typ rzepki wg Wiberga, oraz tego że mamy kąt chrzęstny bruzdy międzykłykciowej 155 st, TT-TG ok. 11mm, 11mm, IS ok. 1,1 i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie prawidłowe/nie położenie rzepki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie uszkodzoną chrząstkę w przedziale bocznym m.in. nierówne, postrzępione zarysy chrząstki środkowej części powierzchni, obciążanej i tylniej części kłykcia bocznego kości udowej, ubytek pełnej grubości o wym. Ok. 8x10 mm i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie pełny ubytek grubości chrząstki w środkowej cześci kłykcia bocznego kości piszczelowej śr. 8mm, z pasmem obrzęku podchrzęstnie i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie prawidłowe, bez cech chonodromalacji m.in. chrząstki stawowe i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy/nie zwiększoną, zmniejszoną ilości płynu wewnątrzstawowego i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. tego, że m.in. mamy ślad płynu w kaletce brzuchato-półbłoniastej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego, doświadczania/nie, uznawanie/nie doświadczania/nie i nie tylko m.in. podjęcia dobrej/nie złej/nie decyzji w sprawie leczenia/nie i nie tylko po m.in. urazach, złamaniach, kontuzjach, chorobach i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania, tego wszelkich skutków


Dodano : 24-05-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 427 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.