Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Światło kamieni szlachetnych wg E. Caycego
Fragment książki ,,Kolorowe energie” Dan Campbell

Kamień szlachetny może zapewnić korzyść danej osobie, jeżeli jego wibracje i tej osoby pozostają w harmonii. W takim wypadku ciało wspomagane jest fizycznie i duchowo przy osiągnięciu dostrojenia. Na tym polega moc kamieni. Wszystko, co istnieje jest w stanie wibracji. Każdy pierwiastek, każdy kamień i każda odmiana kamienia charakteryzuje się właściwym sobie ruchem atomowym. Ruch ten podtrzymywany jest przez jednostki energii, które skupiają się we Wszechświecie działając jako szczególny rodzaj struktury atomowej. Kamienie zatem są elementami określonych działań zharmonizowanych z kolorem, wibracją czy emanacjami. Kamień do użytku osobistego powinien jednak być czymś więcej, niż tylko pomocą, czy kulą, na której można się oprzeć; powinien stanowić kamienny most - nie tylko podporę. Cayce doradzał pewnej osobie:
,,Jako że są to tylko światła, służą jedynie jako świeca, aby człowiek nie potykał się idąc w ciemnościach. Nie skupiają się na świetle świecy; raczej na tym, do czego może cię ono prowadzić w twej służbie. Tak więc, wibracje liczb, metali, czy kamieni, to jedynie wpływy konieczne do osiągnięcia harmonii z Siłami Twórczymi; tak jak dźwięk śpiewanej modlitwy nie jest pieśnią, ani przekazem niesionym przez nią, ale pomocą udzielaną tym, którzy znajdują siłę w służbie Pana. Zatem używaj ich, aby osiągnąć harmonię. Pytasz, w jaki sposób? Kiedy poprosisz o informację, dowiesz się, jaki ma być następny krok.
[Czy osoba ta powinna nosić jakieś kamienie, i jak odczyta ich przekaz?]
Tak, jeśli to kamienie. A jak można się tego dowiedzieć? One nie wysyłają przekazów! One tylko dostrajają jaźń, aby mogła odebrać przekaz od świadomości Chrystusa! Nie nasłuchujcie żadnych przekazów od karnienia, liczby, a nawet od gwiazdy; bo one nie są niczym j innym, jak tylko sługami Pana i Władcy wszystkiego, co j istnieje - nawet ciebie! "(707-2)

Ważne jest natomiast, aby człowiek rozważył wpływ j jaki wibracje mają na jego życie, ponieważ wibracje jego życiem w każdym jego aspekcie. Rodzaj wibracji jest zapisem jego egzystencji. Ku jakim celom i ideałom kierują się jego wibracje? Ujawnia się to w jego działaniu, ludziach i zdarzeniach, jakie ku sobie przyciąga jako okoliczności lub doświadczenia. Jeżeli zauważ u siebie skłonność do kwestionowania pewnych relacji i okoliczności, może pragnąć prawdziwych poszukiwań duchowych. Podczas tego procesu może postawić sobie pytanie, jak przyciągnąć sobie ludzi o właściwych wibracjach. Podobne rodzi podobne, a dostrojenie do określonego tonu daje ton właściwy, odpowiadający tamtemu! Każda osoba wydaje pewien ton, odbicie swojej koncepcji siły twórczej. Każda jednostka, każdy atom jej istoty, wydaje taką wibrację, do jakiej jest dostrojona. W ten sposób osoba styka się i przyciąga do siebie okoliczności i ludzi potrzebnych dla jej rozwoju. W ten sposób prawo podobnego rodzącego podobne zostaje wypełnione:
Często zatem będzie Ci to dane, kiedy się modlisz, udając się w odosobnienie, lub wchodząc w głąb siebie, a twój Ojciec, który widzi to, co ukryte, jawnie Cię wynagrodzi. Kiedy już dostroisz swoje wnętrze do tych wibracji, tych koniecznych dróg rozwoju twej własnej duszy, dana ci jest nagroda - dana ci przez wibracje, gdyż stanowią one jedno. I chociaż w kategoriach świeckich, czy materialnych, mogą wydawać się mocno nierealne, to jednak aż do końca Ziemi, aż do początku i końca czasu, wibracje, które mówią prawdę o siłach twórczej energii, stanowią jedność i - dostrojone - łączą ludzi o tym samym nastrojeniu, ponieważ wszyscy oni są jednego ducha. Stanowią oni różne odmiany tej samej kreacji, jak iskry, będące tym, co wprawia je w ruch; bo każdy z nich jest cząsteczką tej pierwotnej Twórczej Energii - Boga. (2842-2)
Ostatecznym celem naszego istnienia na Ziemi jest rozwój duchowy, wzrost duszy, który uzależniony jest od odpowiedzialności w poszukiwaniu duchowego przewodnictwa z zewnątrz i przezwyciężaniu samego siebie poprzez wzniesienie swoich wibracji do stanu harmonii /. wpływami boskimi. Kamienie mogą nam pomóc wznosząc nasze wibracje, aby osiągnęły większą harmonię / tymi wyższymi siłami, i były bardziej wrażliwe na ich wpływy. Każda dusza, każda osoba, jest współtwórcą, / uniwersalną świadomością. Zatem kiedy powstał świat materialny, istniały już wibracje, te emocje ustanowione wokół niego, które stanowią ekspresję nas samych. To jest przyczyną, że w królestwie mineralnym i zwierzęcym, według Cayce"ego, występują wibracje odpowiadające tym, które każda dusza wydaje, lub może wydać z siebie w każdym indywidualnym doświadczeniu. To wibracje o sile działania powstałej przez to połączenie. W rezultacie przyczyniliśmy się i wciąż przyczyniamy do tych działań, które mogą wywierać na nas wpływ. Jednak powinniśmy pamiętać, że żaden bodziec pochodzący od tych wpływów bądź sił nie może naruszać woli jednostki.
Jak wyjaśniają Odczyty, wrodzone moce metali i kamieni działają poprzez siły atomowe. Na przykład niektóre osoby powinny nosić przy sobie krwawnik, lapis lazuli, lub oba te kamienie - nie jako znak bądź symbol, lecz dla wyższych uniwersalnych sił świata materialnego, mogących wesprzeć lub wzmocnić ich wibracje. Lapis lazuli wysyła ze swojej miedzianej bazy emanacje wibracji elektrycznych o wysokim napięciu, które emanują czystością wyższych wibracji.
Jeśli mowa o lapis lazuli, w niektórych wypadkach najkorzystniej jest nosić go w obramowaniu z kryształu. Niektórym osobom kamień ten pomaga, czyniąc ich bardziej czułymi na wyższe wibracje. Efekt nie zawsze pozostaje w ścisłej relacji ze zdrowiem fizycznym, ale dostarcza wpływów mentalnych i duchowych. Krwawnik, zalecany czasem do stosowania w połączeniu z lapis lazułi, może na pewnych ludzi działać uzdrawiająco, przydając większej harmonii ich wibracjom. Inni mogą odnosić podobne korzyści zarówno z krwawnika, jak i rubinu; siły wibracyjne obu z nich dodają otuchy i przydają ciału twórczych emanacji, jeżeli towarzyszy im konsekwentne twórcze myślenie.
Wibracje kamieni są zarówno ujemnej jak dodatniej natury, jako że kamień rozsiewa i przyciąga do siebie wibracje. Mówiąc ogólnie, dany kamień może być pomocny dla niemal każdego, ale kiedy wibracje ciała są bliżej w harmonii lub współczuciu z wibracjami kamienia, ustala się zgodność, relacja która podnosi czułość ciała - rodzaj wibracyjnego doładowania. Jak omówiono wcześniej, elementy ciała, przez które przejawiają się duch i umysł, mają naturę atomową. Tak sarno jest z elementami kamieni, które są reprezentowane w ludzkim ciele. Zatem fizycznie, jesteśmy tworzywem z kamienia (takim samym jak kamień), uformowanym z jego pyłu, pod względem mineralnym, i emanujemy te same wibracje. Także kamienie mają ducha poza swymi wibracjami. Wally Richardson i Lenora Huett (The Spin-tual Yalue ofGen Stones) omawiając kamienie w napierśniku arcykapłana, komentują:
„W tamtych czasach ludzie dysponowali wiedzą na temat wartości kamieni. Każdy noszący je odczuwał potrzebę błogosławieństwa napierśnikiem, a także każdą z wibracji zawartych wewnątrz kamieni. Ci, którzy nosili napierśniki znali ich wartość nie tylko dla ochrony, lecz dla pogłębionej intuicji, wglądu wewnątrz siebie, właściwości uzdrawiających itd., które mogły być nadawane przez te kamienie..."
Dodano : 28-02-2010 Przez: s_majda Przeczytano: 512 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.